Alkoholizm u kobiet

Napisał admin on 28 czerwca, 2011 filed in O zdrowiu

Czynniki alkoholizmu i ich wpÅ‚yw na kobiety – informacje w skrócie, majÄ…ce na celu leczenie alkoholizmu w stadium nie zagrażajÄ…cym jeszcze życiu.
Kobiety osiągają wyższy poziom alkoholu we krwi w pijąc taką samą dawkę (mniejsza zawartości wody w organizmie, dehydrogenaza, mniejsza aktywność alkoholu w błonie śluzowej żołądka). Uzależnienie od alkoholu rozwija się u kobiet po krótszym czasie i mniejszych dawkach picia alkoholu.

Większą uwagę należy zwrócić na problemy zdrowotne, które są bardziej powszechne u kobiet i występują wcześniej (choroby wątroby, nadciśnienie, rak piersi, złamania szyjki kości udowej, choroby psychicznej, itp.). Są niebezpieczne dla kobiet, a zatrucia alkoholowe i uzależnienie rozwija się szybko. Dlatego leczenie powinno być rozpoczęte jak najszybciej.

Zwiększone ryzyko powstania raka piersi jest szczególne podczas nadmiernego spożycia alkoholu u kobiet i nie jest wykrywalne przy stosunkowo niskich dawkach alkoholu. Ryzyko to zwiększa się proporcjonalnie do dawki.

Kobiet, wykazała większe spożycie alkoholu w premenstruacyjnym okresie. Bardziej mogą być zagrożone kobiety w okresie przejściowym. Spożywanie alkoholu, daje u kobiet mniej przewidywalne skutki, szczególnie w połączeniu z lekami (benzodiazepiny, barbiturany, pochodne fenotiazyny). Choroby psychiczne u kobiet, nadużywających alkohol, występują częściej, niż u mężczyzn pijących. Tylko zachowania aspołeczne jest bardziej powszechne u mężczyzn.

Zwiększenie spożycia alkoholu u kobiet częściej związane jest ze stresującymi wydarzeniami życiowymi i wydaje się, że u kobiet częstsze jest występowanie depresji i lęku, które również muszą być odpowiednio leczone. Dobrym pomysłem jest wsparcie samodzielnych kobiet.

Kobieta pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest często narażone na przemoc i wykorzystywane seksualnie. Ryzykowne jest picie alkoholu lub branie narkotyków, co może wpływać na traumatyczne wydarzenia.

W związku z powyższym po zdiagnozowaniu nałogu u pań, należy bezzwłocznie przystąpić do jego leczenia, farmakologicznego oraz terapii w ośrodkach leczenia uzależnień.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Untitled Document