Niuanse spedycji międzynarodowej

Napisał admin on 22 lutego, 2012 filed in Dywagacje biznesowe

Co tu dużo mówić – w obecnym biznesie panuje bezwzglÄ™dność, nie liczÄ… siÄ™ żadne sentymenty. Ważne jest aby zdobyć jak najwiÄ™ksze zamówienie i zrealizować go w oszczÄ™dny sposób. Ale – na szczęście istniejÄ… jeszcze firmy, kierujÄ…ce siÄ™ zyskiem, ale też rzetelnoÅ›ciÄ… i dbaÅ‚oÅ›ciÄ… o swojÄ… markÄ™. Można to przeÅ›ledzić na podstawie, firm, których podstawowÄ… usÅ‚ugÄ… jest spedycja miÄ™dzynarodowa, gdzie wiele zleceÅ„ realizowanych jest na podstawie rozmowy telefonicznej lub zlecenia przesÅ‚anego drogÄ… mailowÄ…. Aby być w zgodzie z prawdÄ…, zazwyczaj takie zlecenia na przewozy przyjmowane sÄ… od sprawdzonych kontrahentów, którzy nie splamili siÄ™ dużymi opóźnieniami w regulowaniu należnoÅ›ci lub prowadzÄ… podejrzanÄ… (pod wzglÄ™dem prawnym) dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ….  Sam pamiÄ™tam, jak bÅ‚yskawicznie i życzliwie rozmawiaÅ‚o mi siÄ™ z pracownikami jednej z firm spedycyjnych. Kompleksowo zaÅ‚atwiÅ‚em przewóz dużego Å‚adunku (caÅ‚y tir)  do jednego z krajów Unii Europejskiej. Jak można siÄ™ domyÅ›lić byÅ‚ to transport drogowy wewnÄ…trz unii, wiÄ™c procedura i dokumentacja przewozowa byÅ‚a uproszczona. Spedytor dobraÅ‚ mi optymalnego przewoźnika, wypeÅ‚niÅ‚ wszelkie dokumenty spedycyjne, a nastÄ™pnie okreÅ›liliÅ›my dzieÅ„ i godzinÄ™ podstawienia samochodu ciężarowego do naszej firmy. Wszystko zadziaÅ‚aÅ‚o, jak w przysÅ‚owiowym szwajcarskim zegarku. TrochÄ™ wiÄ™cej zachodu, czyli dokumentów, jest gdy ekspediuje siÄ™ towar poza UniÄ™. jest to wtedy w peÅ‚ni spedycja miÄ™dzynarodowa, gdzie musi siÄ™ przestrzegać okreÅ›lonych procedur. Dlatego nie ma co samemu przebijać gÅ‚owÄ… Å›ciany, lepiej zlecić to doÅ›wiadczonym spedytorom, którzy logistykÄ™ przewozów znajÄ… od podszewki.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Untitled Document