Zastosowanie juty w sadownictwie

Napisał admin on 20 stycznia, 2017 filed in Informacje handlowe

Kilkaset, a może nawet kilka tysiÄ™cy lat, włókna z juty królowaÅ‚y, jako podstawowy surowiec do wyrobu tkanin technicznych. Z tychże materiałów, wykonywano wszelkiego rodzaju opakowania. Najpopularniejsze byÅ‚y worki, sÅ‚użące do transportu i przechowywania materiałów sypkich. ByÅ‚y to wszelkiego rodzaju zboża, ziarna kawy, inne pÅ‚ody rolne, a także mnóstwo innych materiałów. Okres, gdy juta byÅ‚a praktycznie nie do zastÄ…pienia minÄ…Å‚ w momencie wprowadzenia do produkcji tanich, mocnych i – co niezwykle istotne – nie gnijÄ…cych włókien sztucznych. Obecnie do przemysÅ‚owych zastosowaÅ„ na opakowania nie stosuje siÄ™ juty lecz materiaÅ‚y syntetyczne. Owszem, robi siÄ™ piÄ™kne, stylizowane opakowania w których oferuje siÄ™ delikatesowe specyfiki. Ale sama juta zostaÅ‚a wykorzystana do trochÄ™ innych celów. Z włókien jutowych tka siÄ™ materiaÅ‚, sÅ‚użący jako ochrona i osÅ‚ona roÅ›lin. Ochrona, bowiem owija siÄ™ takÄ… tkaninÄ… mÅ‚ode drzewka, aby nie przemarzaÅ‚y w zimie. Bo wprawdzie, pewne koÅ‚a polityków wieszczÄ… o ocieplaniu siÄ™ klimatu, ale na razie zimy u nas sÄ… coraz bardziej srogie. Z chust jutowych korzystajÄ… ogrodnicy i wÅ‚aÅ›ciciele szkółek ogrodniczych, opakowujÄ…c w nie roÅ›liny przeznaczone do sprzedaży. Tu, laik może zapytać – dlaczego wÅ‚aÅ›nie z juty, a nie z tkanin syntetycznych? Owszem, część gospodarstw ogrodniczych korzysta z syntetycznych tkanin, ale bardziej Å›wiatli i dbajÄ…cy o ochronÄ™ Å›rodowiska w praktyce, a nie tylko werbalnie, używajÄ… juty. Bo osÅ‚oniÄ™te niÄ… krzewy dobrze znoszÄ… styczność z naturalnym surowcem. A po drugie, juta, jako surowiec pochodzenia roÅ›linnego rozkÅ‚ada siÄ™ pod wpÅ‚ywem wilgoci. I to, co byÅ‚o minusem w przypadku opakować, jest w tym zastosowaniu wielkim plusem. Wkopuje siÄ™ bowiem krzaczek lub drzewko, z bryÅ‚Ä… korzeniowÄ… owiniÄ™tÄ… materiaÅ‚em z juty bez jej zdejmowania. Po krótkim czasie rozkÅ‚ada siÄ™ w ziemi i nie ma problemu z jej utylizacjÄ…. Można zatem zastosować uzyskany w ten sposób kompost do nawożenia sadu.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

Untitled Document